Hoofdpagina

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis.

In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw te lezen en te bekijken. Aan de hand van uitgebreide artikelen, maar met name een grote collecties aan foto's, originele teksten, video- en geluidsfragmenten. Het DKE is thematisch ingedeeld, hieronder is te zien welke thema's er in het DKE aan bod komen. Mocht u vragen hebben over deze site of over de geschiedenis van het Nederlands katholicisme: info@kdc.ru.nl


Leven van Alledag

In deze vleugel van het DKE zijn de verschillende aspecten van het leven van een doorsnee katholiek te bekijken. Hoe leefden en leven ze? Hoe gaven en geven zij vorm aan katholiek-zijn? Welke gebruiken en rituelen zijn belangrijk voor hen?

Maatschappelijk Leven

Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw was het katholieke volksdeel het meest georganiseerde van Nederland. Vakbonden, de zorg, politiek, voetbalverenigingen, scouting; voor nagenoeg iedere vorm van georganiseerd samenzijn was een katholieke variant.

Kunst

Een overzicht van de katholieke beeldende kunst, literatuur, muziek en architectuur in Nederland vanaf begin negentiende eeuw.

Missie

Jarenlang gold Nederland als Missieland bij uitstek. In deze vleugel is een overzicht te vinden van Nederlandse missionerende orden en congregaties en individuele missionarissen

Personen

Een verzameling van katholieke prominenten van de afgelopen twee eeuwen.

Katholieken en anderen

Katholieken leefden in Nederland samen met mensen met een andere geloofsovertuiging of geen geloofsovertuiging. Hoe keken zij tegen hen aan en hoe gingen zij met andersdenkenden om?.

Geschiedenis Nederlands katholicisme

Een overzicht van de geschiedenis van katholieken in Nederland vanaf de reformatie.

Kerkorganisatie

Artikelen over de structuur van de kerkorganisatie, orden en congregaties.

Persoonlijke instellingen