HOVO

Door het HOVO zal de volgende cursus worden aangeboden. In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis zal aanvullend bronmateriaal: tekst, beeld en geluid, te vinden zijn.

Vrouwen van formaat: opmerkelijke katholieke vrouwenlevens

Docenten: dr. Marjet Derks, dr. Paul Luykx en prof. dr. Marit Monteiro

Inhoud
Lange tijd leek de katholieke geschiedenis een zaak van, door en over mannen. Als priesters, politici, opinieleiders bekleedden zij vanzelfsprekend een prominente plaats in de beeldvorming over katholieken. Vrouwen waren niet geheel onzichtbaar, maar veelal wel gestereotypeerd als toegewijde moeders of devote religieuzen. Enkele uitzonderingen, zoals de politica Marga Klompé of de Nijmeegse hoogleraar Christine Mohrmann, bevestigden de regel. Deze cursus verheldert dat beide vrouwen in een langere traditie staan van opmerkelijke, soms controversiële vrouwen die geïnspireerd door hun geloofsovertuiging het publieke domein betraden. Deze vrouwen passeren in tweetallen de revue en illustreren hoe hun idealen en denkbeelden zich verhielden tot die van hun tijd- geloofs- en seksegenoten.

Opzet
1. Catharina Alberdingk Thijm en Louise Stratenus: eigenzinnige schrijfsters en sociaal activisten
2. Cecile en Elisabeth de Jong van Beek en Donk: van feministes tot devote katholieken
3. Henriëtte en Annie Salomons: eerstelingen in het academisch landschap
4. Albertine Steenhoff-Smulders en Anna de van de Schueren: voortreksters van de katholieke vrouwenbeweging
5. Jacqueline en Willy Hillen: seismografen van ambitieuze ongehuwde vrouwen
6. Mia van der Kallen en Lydwine van Kersbergen: wereldbekering als vrouwenzaak
7. Christine Mohrmann en Cornelia de Vogel: wetenschap als roeping
8. Marga Klompé en Anna de Waal: het uur van de vrouw in de politiek
9. Tine Halkes en Wies Stael-Merkx: vrouwenkritiek op kerk en moraal

 

Educatief materiaalvorm
Colleges ondersteund door oorspronkelijk beeldmateriaal en schriftelijk bronmateriaal.

Literatuur
Is in beginsel voor deze colleges niet nodig. Tijdens de colleges wordt een lijst van relevante literatuur uitgereikt voor wie verder wil lezen.

Over de docenten
Dr. Marjet Derks promoveerde op een onderzoek naar vrouwen in de katholieke bekeringsbeweging tijdens het Interbellum. Zij is docent en onderzoeker bij de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Dr. Paul Luykx was hoofddocent contemporaine geschiedenis aan de RU. Hij heeft baanbrekende boeken over het katholicisme in de twintigste eeuw en bekeerlingen gepubliceerd. Prof.dr. Marit Monteiro is hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Katholicisme binnen de Letterenfaculteit van de RU.

Catharina Alberdingk Thijm
Albertine Steenhoff-Smulders
Annie Salomons
Marga Klompé