Leven van alledag: audiovisuele links

Let op: als eenmaal een popupvenster is geopend, dan verschijnt iedere keer als op een nieuwe link wordt geklikt de nieuwe site in het al geopende popup-venster. Dit venster springt dan niet meer in beeld, maar blijft in de taakbalk staan.
Verder werken niet alle filmpjes in firefox, upgraden naar firefox 3.0 kan helpen

Voor het eerste werkcollege:

- Toespraak bisschop Bekkers
- Over de biecht
- Voorbereiding op het doopsel
- Het doopsel vroeger en nu
- Grote en kleine gezinnen
- Begrafeniszang
- Congres van kajotters
- Katholieke basisschool
- Katholieke identiteit middelbaar onderwijs
- Over ongedoopte kinderen
- Ongetrouwde vrouw
- Propaganda bond grote gezinnen
- Schoolmis canisiuscollege
- Strenge en vrije pastoor
- Uitleg over het doopsel
- Voetbal
- Vormsel
- Andere tijden over ongedoopte kinderen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andere fragmenten:

- Andere tijden over het pausbezoek in 1985
- Andere tijden over de benoeming van bisschop Gijsen en de strijd tussen progressief en conservatief in katholiek Nederland in de jaren zestig en zeventig.
- Herdenking van het honderdjarig bestaan van de bisschoppelijke hiërarchie door de KVP
- De graalbeweging
- 40 jaar na het bisschoppelijk mandement
- Toespraak van Van Ginneken

doopsel
kerstmis
fotoalbum