Leven van alledag

In deze vleugel van het DKE zijn de verschillende aspecten van het leven van een doorsnee katholiek te bekijken. Hoe leefden en leven ze? Hoe gaven en geven zij vorm aan katholiek-zijn? Welke gebruiken en rituelen zijn belangrijk voor hen?

Uit de teksten en het bronmateriaal zal blijken dat de doorsnee katholiek veel verschillende gezichten kan hebben en dat het leven van alledag er in 1930 heel anders uitzag dan bijvoorbeeld in 1970.

Het thema 'Leven van alledag' is als volgt onderverdeeld:

Van doopsel tot dood
Katholiek was je van de wieg tot het graf. Vlak na je geboorte werd je gedoopt en zo opgenomen in de geloofsgemeenschap. Je ging naar een katholieke school, trouwde in de kerk en werd op een katholiek kerkhof begraven. Dit blok biedt een rondgang langs katholiek-zijn in verschillende levensfasen.

Een katholiek jaar
Voor een katholiek verloopt een jaar volgens een vaste structuur waarin belangrijke gebeurtenissen uit het christendom worden herdacht. Pasen, Pinksteren en Kerstmis, de belangrijkste christelijke feestdagen, vormen de kern van deze jaarcyclus. Deze en andere feestdagen en andere jaarlijks terugkerende rituelen worden in dit blok beschreven.

Het fotoboek van een katholiek
Dit blok beschrijft de levensloop van een doorsnee-katholiek, geboren in 1917. Het is een fictieve biografie, die verteld aan de hand van een foto-album.

 

klik op de afbeelding om naar de pagina van doopsel tot dood te gaan
van doopsel tot dood
Klik op de afbeelding om naar de pagina over een katholiek jaar te gaan
katholiek jaar
klik op de afbeelding om naar een katholiek fotoalbum te gaan
katholiek fotoalbum