1800-1890 (2): Kerkorganisatie hersteld
Meer weten: literatuur,

pag 1 - 2 - 3 - 4

De afscheiding van België in 1839 had een grondwetsherziening noodzakelijk gemaakt. Enkele liberale politici, onder wie Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), grepen die gelegenheid aan voor liberale hervormingen die Willem I voordien had gedwarsboomd. Onder zijn zoon Willem II, die hem in 1840 opvolgde, kwam de nieuwe grondwet tot stand, waarvan Thorbecke de geestelijke vader was. In deze grondwet werden fundamentele grondrechten vastgelegd als de vrijheid van meningsuiting, van drukpers, van vereniging en van godsdienst. Onder deze grondwet werd een zelfstandige organisatie van de katholieke kerk mogelijk. In de bul Ex qua die van 4 maart 1853 kondigde Pius IX de stichting van een kerkprovincie in Nederland af. Dit besluit leidde tot felle, afwijzende en antipapistische reacties van protestantse zijde.

pag 1 - 2 - 3 - 4

Meer weten
Literatuur:

J. Vis en W. Janse (eds.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002).

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegescihiedenis (Hilversum 2005) hoofdstuk 10.